Pravidlá baru - Pancha.sk

Pravidlá Pancha Skybaru

Aby sme zaistili komfort pre našich hostí, prosíme vás o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

– Bar je za bežných okolností bez vstupného. V prípade výnimočných hosťovaní DJov alebo iných eventových zmien, bude stanovené vstupné.
– Vstup je povolený iba osobám starším ako 18 rokov po predložení preukazu totožnosti.
– Vstupom do baru súhlasíte s možným prehľadávaním security tímu baru.
– Vyhradzujeme si právo nevpustiť do baru ľudí pod zjavným vplyvom alkoholu alebo drog, pri prejavoch agresivity, násilia alebo inej neznášanlivosti.
– Do baru je umožnený vstup na základe predošlej rezervácie.
– V prípade, že stôl nemáte rezervovaný, vstup je možný do naplnenia kapacity baru.
– Do baru je zakázané nosiť zbrane, drogy a vlastný alkohol. V prípade zistenia držania nejakej z uvedených vecí, hrozí vyhostenie z baru alebo privolanie polície.
– Odporúčaný dress code – Smart casual
– Do baru nebude umožnený vstup pre hostí v nevhodnom oblečení (plavky, šlapky …)
– Hlavné je piť s rozumom a určite potom nešoférovať. Radi pre vás zabezpečíme taxi, drink and drive servis alebo si auto môžete nechať na vyhradených miestach pre bar.
– Parkovacie miesta pre bar sú vytvorené v rámci parkoviska hotela. Parkovací lístok pre odchod z parkoviska si odblokujete na recepcii hotela.
– Do baru sa vchádza cez lobby hotela Holiday Inn Žilina, šatňa sa nachádza na 10. poschodí.
– Aby sme chránili slobodu našich hostí, je zakázané akékoľvek fotenie ku komerčným účelom bez súhlasu manažéra baru. Fotky zhotovuje výlučne fotograf baru.

Recent Posts

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA